Zdivo a jeho symboly vrhá nové světlo na staré symboly, emblémy, nástroje, orientační body, učení a vznešené účely zednářství.

Tento starobylý řád existoval pod jedním jménem nebo jiným dlouho před stavbou nejstarší pyramidy. Je starší než jakékoli náboženství, které je dnes známo! Autor poukazuje na to, že zdivo je pro lidstvo - pro vědomé já v každém lidském těle.

Zdivo a jeho symboly osvětluje, jak se každý z nás může rozhodnout připravit se na nejvyšší účely lidstva - sebepoznání, regeneraci a vědomou nesmrtelnost.