Knihovna nadací Word
Tato virtuální knihovna je místem, kde lze zobrazit všechny knihy Harolda W. Percivala a další díla. Redakční texty napsal pan Percival pro svůj měsíčník The Word, který vycházel v letech 1904 až 1917. Slovo obsahovalo funkci Otázky a odpovědi „Momenty s přáteli“, kde pan Percival odpovídal na otázky svých čtenářů. Zde jsou také zahrnuty překlady Úvod do myšlení a osudu a videa o myšlení a osudu a autorovi.

Knihy Harolda W. Percivala


Knihy Percival jsou dostupné jako e-knihy od velkých knihkupců.
Myšlení a osud

Tato kniha, kterou mnozí označují za nejúplnější knihu o člověku, vesmíru a za ním, objasňuje pravý smysl života pro každou lidskou bytost.


Muž a žena a dítě

Tato kniha sleduje vývoj dítěte do vědomého zkoumání sebe sama. Zdůrazňuje také důležitou roli, kterou rodiče hrají při péči o sebeobjevování.

Demokracie je samospráva

Pan Percival poskytuje originální a zcela novou koncepci „Pravé“ demokracie. V této knize jsou osobní a národní záležitosti pod dohledem věčných pravd.

Zdivo a jeho symboly

Zdivo a jeho symboly vrhá nové světlo na staré symboly, emblémy, nástroje, památky a učení. Takto jsou odhaleny vznešené účely svobodného zednářství.

Ostatní práce


Tyto úvodníky Harolda W. Percivala představují kompletní kolekci publikovanou v Slovo časopis mezi 1904 a 1917.

Zobrazit redakce ➔

Posunutím doprava zobrazíte všechny karty.