Pan Percival poskytuje originální a zcela novou koncepci „Pravé“ demokracie, kde jsou osobní a národní záležitosti pod dohledem věčných pravd.

Toto není politická kniha, jak je obecně známo. Je to neobvyklá série esejí, která vrhá světlo na přímé spojení mezi vědomým já v každém lidském těle a záležitostmi světa, ve kterém žijeme.

V tomto rozhodujícím období naší civilizace se objevily nové síly ničení, které by mohly znát rozpadající se rytíř života na zemi, jak ho známe. A přesto je ještě čas zastavit příliv. Percival nám říká, že každá lidská bytost je zdrojem všech příčin, podmínek, problémů a řešení. Proto každý z nás má příležitost, stejně jako povinnost, přinést světu věčný zákon, spravedlnost a harmonii. To začíná učením se ovládat sami sebe - naše vášně, neřesti, chuť k jídlu a chování.

„Účelem této knihy je ukázat cestu.“

-HW Percival